fbpx

Kto może świadczyć usługi doradztwa restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja, czyli proces mający na celu przywrócenie firmie zdolności do płynności finansowej i dalszego wzrostu, wymaga pomocy z zewnątrz. Ze wsparciem przedsiębiorstwom przychodzą eksperci ds. doradztwa restrukturyzacyjnego. Kim jest osoba świadcząca takie usługi? Jak można nią zostać? W poniższym artykule omawiamy kompetencje doradcy restrukturyzacyjnego oraz warunki, jakie należy spełnić, aby móc pełnić ten regulowany zawód.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Od 2016 r., kiedy to weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, utworzony został zawód regulowany określany mianem doradcy restrukturyzacyjnego. Dotyczy on osób, które w profesjonalny sposób świadczą usługi doradztwa restrukturyzacyjnego.

Są to specjaliści łączący wiedzę z obszarów prawa, ekonomii i zarządzania. Ich kwalifikacje potwierdza licencja wydawana na czas nieokreślony przez Ministra Sprawiedliwości. Obowiązkiem doradców restrukturyzacyjnych jest ponadto nieustanne kształcenie, podnoszenie już posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wynikające z art. 2 ust. 5 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Kto ma prawo świadczyć usługi doradztwa restrukturyzacyjnego?

Do ubiegania się o licencję specjalisty ds. doradztwa restrukturyzacyjnego uprawnione są osoby, które spełniają łącznie wymienione wymagania:

 • mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • znają język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego,
 • ukończyły wyższe studia (z tytułem magistra),
 • zdały egzamin państwowy,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mają nieposzlakowaną opinię – nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie są podejrzane albo oskarżone o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie są wpisane do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Konieczne jest również posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem działalności biznesowej. Oprócz tego, aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, należy zdać pisemny egzamin państwowy.

Jakie są uprawnienia specjalisty ds. doradztwa restrukturyzacyjnego?

Doradztwo restrukturyzacyjne stanowi wsparcie w zarządzaniu firmą znajdującą się w sytuacji kryzysowej. Do uprawnień specjalisty w tej dziedzinie należą:

 • pełnienie funkcji syndyka masy upadłości,
 • wykonywanie czynności zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy,
 • pełnienie funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • wykonywanie czynności doradztwa restrukturyzacyjnego poza postępowaniem.

Współczesny rynek wymaga od specjalistów ds. doradztwa restrukturyzacyjnego nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale także umiejętności biznesowych i zdolności do analizy finansowej. W praktyce oznacza to, że doradca restrukturyzacyjny musi być w stanie ocenić kondycję finansową firmy, zidentyfikować główne problemy i zaproponować skuteczne rozwiązania. W wielu przypadkach doradztwo restrukturyzacyjne może obejmować także negocjacje z wierzycielami, pracownikami czy innymi interesariuszami, aby osiągnąć korzystne dla wszystkich stron rozwiązania.

Kolejnym aspektem pracy specjalisty ds. doradztwa restrukturyzacyjnego jest ścisła współpraca z zarządem firmy. Doradca musi być w stanie przekazać swoje rekomendacje w sposób zrozumiały dla menedżerów, a także pomóc w ich wdrożeniu. W praktyce może to oznaczać uczestniczenie w spotkaniach zarządu, przygotowywanie analiz i raportów, a także monitorowanie postępów w realizacji planu restrukturyzacji. Ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był nie tylko ekspertem w dziedzinie prawa, ale także kompetentnym partnerem biznesowym, zdolnym do wsparcia firmy w trudnych chwilach.

Artykuł sponsorowany

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/