fbpx

Jak ograniczające przekonania hamują Twój rozwój?

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu, sukces przedsiębiorstwa często zależy nie tylko od umiejętności zarządzania, strategii marketingowej czy innowacyjności, ale także od indywidualnych przekonań i postaw osób tworzących firmę. Ograniczające przekonania, czyli pewne utrwalone myśli, czy przekonania o sobie, innych ludziach czy świecie, mogą stanowić barierę dla rozwoju, efektywnej współpracy oraz osiągania pełnego potencjału. Warto zatem przyjrzeć się roli ograniczających przekonań w kontekście świata biznesu, zrozumieć ich wpływ na decyzje, relacje i kreatywność, oraz poszukać skutecznych strategii ich przezwyciężania. Przeczytaj wywiad z ekspertką Dorotą Gromada, która odpowie na różne pytania na ten temat.

Ewelina Salwuk-Marko: Jakie są najczęstsze ograniczające przekonania dotyczą najczęściej ludzi biznesu?

Dorota Gromada: W świecie biznesu, jaki w życiu prywatnym ograniczające przekonania mogą stanowić bardzo dużą przeszkodą na drodze do sukcesu i samorealizacji. Mogą znacząco wpłynąć na działania, decyzje, emocje i sposób, w jaki są postrzegane możliwości, a w konsekwencji na osiąganie celów. Z tego też powodu są one tak szkodliwe i stanowią nie tylko barierę w biznesach, ale również w życiu osobistym. 

Najczęściej słyszę “Nie jestem wystarczająco dobry/a”, “To się nie uda”, “To jest za trudne”, “To nie dla mnie”,  “Sukces nie jest mi pisany”, Za mało jeszcze wiem, aby zacząć biznes”, “Nie mam znajomości”, Nie mam wystarczających funduszy, lokalizacji, biura… tu można by było jeszcze długo wymieniać. Chcąc osiągnąć sukces warto być świadomym własnych myśli, być otwartym na zmiany, oraz mieć gotowość do pracy nad sobą. W tym procesie może pomóc nam dodatkowa edukacja, trening mentalny, terapia i profesjonalne wsparcie doradców biznesowych.

Dlaczego ograniczające przekonania mogą stanowić barierę dla osiągnięć i samorealizacji?

Ponieważ zakłócają one dostrzeganie możliwości, hamując działanie, wpływają na motywację i zaangażowanie, wywołują lęk i stres, a co za tym idzie prowadzą do samosabotażu i wpływają na relacje i współpracę z innymi. Ograniczające przekonania skupiają uwagę na tym, co my uważamy za niemożliwe lub bardzo trudne do osiągnięcia, zamiast na zasobach i możliwościach a  przez to właśnie hamują działanie i wpływają na motywację i zaangażowanie. Przekonanie z góry, że się nie powiedzie, prowadzi do unikania ryzyka, podejmowania wyzwań i do rezygnacji z działania w obawie przed porażką, a to wpływa na zdolność do osiągania celów i realizowania marzeń. 

Darota gromada Trener mentlany
Dorota Gromada
Certyfikowany Trener mentalny, Trener Zmian, Praktyk NLP
Laureatka Leica Biznesu, Laureatka Złotego Anioła
Organizatorka Kobieta Open Mind

Jak można zidentyfikować własne ograniczające przekonania? 

Rozpoznanie, zauważenie i przepracowanie ograniczających przekonań jest kluczowe dla rozwoju zawodowego jak i osobistego. 

W tym celu możemy:

  • A. Zastosować samoobserwację poprzez prowadzenie dziennika, w którym zapisujemy regularnie swoje myśli, szczególnie te, które pojawiają się w trudnych sytuacjach. To może pomóc w zauważeniu wzorców negatywnego myślenia. 
  • B.  Zadawać sobie pytania służące do identyfikacji głęboko ukrytych przekonań.
  • To mogą być pytania takie jak: Co powstrzymuje mnie przed działaniem? Co bym zrobił/a gdybym wiedział/a, że nie poniosę porażkę? Czego się boję? 
  • C. Poprosić o opinię. Zauważenie własnych ograniczających przekonań może być trudne. Dlatego warto poprosić przyjaciół, rodzinę lub mentora, aby podzielili się swoimi przemyśleniami na temat twojego sposobu działania. 
  • D. Pracować z profesjonalistą takim jak Trener mentalny, coach lub terapeuta. Specjaliści skutecznie pomagają w identyfikacji w przepracowaniu ograniczających przekonań stosując różne indywidualnie dopasowane techniki, które koncentrują się na zmianie negatywnych wzorców myślenia. 

Jakie są skuteczne metody radzenia sobie z ograniczającymi przekonaniami?

Przekształcenie negatywnego myślenia w pozytywne działanie jest kluczowe z radzeniem sobie z ograniczającymi przekonaniami. W tym celu możemy stosować regularne afirmacje powtarzając pozytywne stwierdzenia, które pozwolą zmienić sposób myślenia. A wizualizacja własnego sukcesu zwiększy motywację i pewność siebie. Stosowanie technik z dziedziny mindfulness. Na przykład medytacje pomaga zwiększyć świadomość własnych myśli i emocji. Techniki uważności pomagają w koncentracji na obecnej chwili, zamiast myślenie o ewentualnych niepowodzeniach. Uczęszczanie na warsztaty i szkolenia poszerza wiedzę i zwiększa poczucie kompetencji. Czytanie książek i słuchanie podcastów inspiruje i motywuje do działania. Budowanie relacji z innymi przedsiębiorcami poprzez networking dostarczy nowych perspektyw. Planowanie i wyznaczanie realistycznych celów, jak i analizowanie i uczenie się z porażek pomaga w przyszłych działaniach i radzeniu sobie z ograniczającymi przekonaniami

Czy istnieje rola świadomości siebie w procesie eliminowania ograniczających przekonań? 

Tak, świadomość siebie, zrozumienie własnych myśli, emocji, motywacji i zachowań odgrywa ważną rolę w procesie eliminowania ograniczających przekonań. To właśnie świadomość siebie pozwala zidentyfikować i zrozumieć własne ograniczające przekonania. Bez tej introspekcji nie zdajemy sobie sprawy z naszych negatywnych wzorców, które bardzo mocno wpływają na decyzję i działanie. 

Świadomość siebie pomaga przezwyciężyć ograniczające przekonania, rozpoznać je, nazwać, zauważyć w zależności w jakich okolicznościach się pojawiają.

Świadomość przyczynia się do zrozumienia skąd się one wzięły i jaki wpływ mają. Znajomość siebie pozwala nam na lepsze zrozumienie i zarządzanie emocjami, a to z kolei umożliwia skuteczne radzenie sobie ze stresującymi okolicznościami biznesowymi. Ona jest wręcz niezbędna w procesie eliminowania ograniczających przekonań, ponieważ dzięki niej jest możliwe zrozumienie i przemiana negatywnego  myślenia, a to otwiera drogę do realizacji własnego potencjału i osiągania sukcesów zawodowych i osobistych. 

Jakie korzyści przynoszą procesy eliminacji Ograniczających przekonań dla rozwoju osobistego? 

Eliminując ograniczające przekonania wzrasta pewność siebie, samoocena i mamy silniejsze poczucie własnej wartości i zaczynamy dostrzegać własny potencjał i możliwości. To właśnie ograniczające przekonania działają jak hamulec, który nie pozwala osiągnąć sukcesów. Pozbywając się ich stawiamy przed sobą większe i ambitniejsze plany, ponieważ znikają wewnętrzne bariery, które do tej pory powstrzymywały nas w osiąganiu naszych celów. Pracując nad ograniczającymi przekonaniami wzmacniamy odporność psychiczną na stres, a to jest istotne w radzeniu sobie z niepowodzeniami i wyzwaniami w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przez to lepiej dostosowujemy się do zmieniających się okoliczności i potrafimy lepiej rozwiązywać problemy. Nieprzepracowane przekonania mogą mieć duży wpływ na sposób w jaki postrzegamy ludzi, w jaki sposób się komunikujemy i budujemy naszą relację. Przepracowanie ograniczających przekonań prowadzi do lepszych relacji interpersonalnych, do bardziej pozytywnego i otwartego podejścia do innych. A to z kolei przekłada się na głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje zawodowe i osobiste, jak również rozwija zdolność do widzenia różnych perspektyw i adaptacji do nowych sytuacji. Nie posiadając ograniczających przekonań dużo łatwiej jest myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny. Kiedy przestajemy się ograniczać przez negatywne myśli, ograniczające przekonania otwierają się przed nami większe możliwości do czerpania radości z różnych aspektów życia co zwiększa ogólną satysfakcję. A to przyczynia się do zmniejszenia poziomu stresu, lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego, poprawia tym samym samopoczucie oraz ogólną kondycję zdrowotną. 

trener mentalny
Dorota Gromada (po prawej)
Certyfikowany Trener mentalny, Trener Zmian, Praktyk NLP
Laureatka Leica Biznesu, Laureatka Złotego Anioła
Organizatorka Kobieta Open Mind

W jaki sposób otoczenie społeczne może wpływać na nasze przekonania i jak możemy kontrolować ten wpływ? 

Otoczenie społeczne, zaczynając już od naszych najbliższych, czyli rodziców, rodziny, nauczycieli w szkołach, ma znaczący wpływ na kształtowanie naszych przekonań, postaw i zachowań. Ludzie którzy otaczają nas na co dzień, których wybieramy, aby nam towarzyszyli, wpływają na nasze myślenie i wartości. Wszechobecne media, kultura w której żyjemy również oddziałuje na nas. Już od najmłodszych lat uczymy się poprzez naśladowanie zachowań, postaw i przekonań osób, które my uważamy za autorytet. A zachowanie poprzez modelowanie może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na nasze przekonania. Przynależność do konkretnej grupy społecznej często wiąże się z dostosowaniem się do panujących w danej grupie norm i wartości. To może wywoływać presję grupy i może skutkować przyjęciem przekonań niezgodnych z własnymi przemyśleniami. To, czym się karmimy na co dzień, czyli to co słuchamy, czytamy, oglądamy również wpływa na nasze myślenie i przekonania. Przez to media mogą kształtować  postrzeganie świata w odpowiedni sposób i wpływać na nasze opinie i postawy. Bardzo duży wpływ ma na nas kultura w której się wychowujemy, wartości które zostały nam przekazane przez rodzinę, szkołę i społeczeństwo, ponieważ wpływają na nas od pierwszych dni naszego życia, kształtując nasze zachowanie i sposób myślenia.

Dlatego tak ważne jest aby świadomie jako dorosły człowiek, wybierać swoje otoczenie. Aby otaczać się grupą osób, które mają pozytywny wpływ na nasze życie, a to pomoże kształtować konstruktywne przekonania i zachowania. Otaczanie się ludźmi, którzy nas inspirują, wspierają i motywują do wzrostu i osiągania celów. Rozwijanie w sobie umiejętności krytycznego myślenia jest również jedną z niezbędnych cech, które pozwolą na przeanalizowanie otrzymywanych informacji z otoczenia i odróżnianie faktów od opinii, a to jest bardzo pomocne w unikaniu nieświadomego przyjmowania fałszywych i przez to szkodliwych przekonań z otoczenia.

Poszerzając swoją wiedzę poprzez czytanie, uczestniczenie w różnych kursach i warsztatach pomoże zbudować nam bardziej zrównoważone postrzeganie świata. Regularna refleksja nad własnymi przekonaniami i wartościami pomoże w zauważeniu ewentualnych wpływów zewnętrznych i zweryfikowaniu czy są one zgodne z naszymi przekonaniami. 

Budowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i radzenia sobie z presją społeczną, jest niezbędna w utrzymaniu własnej  tożsamości i własnych przekonań w obliczu silnego wpływu z zewnątrz. 

Oczywiście wpływ otoczenia społecznego na nasze życie, przekonania i wartości jest nieunikniony. Ale podejmując świadome wybory, strategie możemy kontrolować ten wpływ,  tak aby wspierał nasz rozwój i dobrostan.  Pamiętajmy o tym, że mamy moc decydowania, kto i co może mieć wpływ na nasze życie. To my powinniśmy decydować, który wpływ z otoczenia jest dla nas korzystny i że możemy kształtować nasze otoczenie w taki sposób, który najlepiej służy nam, naszym celom, wartościom i naszym przekonaniom. 

Inspirująca myśl 

Na koniec przytoczę piękny i inspirujący cytat, który przypomina o potędze naszych przekonań i ich wpływie na każdy aspekt naszego życia.

“Twoje przekonania stają się twoimi myślami, twoje myśli stają się twoimi słowami, twoje słowa stają się twoimi czynami, twoje czynności stają się twoimi nawykami, twoje nawyki stają się twoimi wartościami, a twoje wartości stają się twoim przeznaczeniem.” Mahatma Gandhi 

Praca nad sobą, nad ograniczającymi nas przekonaniami to proces pełen wyzwań. Ale warto podjąć te wyzwania, ponieważ pokonując własne ograniczenia, otwieramy drogę do pełniejszego wykorzystania naszego potencjału.

A ten cytat Inspiruje do refleksji nad własnymi przekonaniami i zachęca do świadomego kształtowania swoich myśli i działań, które prowadzą nas do życia pełnego sensu i spełnienia. 

Dorota Gromada

Dorota Gromada

Certyfikowany Trener mentalny, Trener Zmian, Praktyk NLP
Laureatka Leica Biznesu, Laureatka Złotego Anioła
Organizatorka Kobieta Open Mind

Mentorka, przewodniczka i promotorka świadomego życia. Z wykształcenia jest  nauczycielką, certyfikowaną Trenerką Mentalną i NLP Praktykiem. Występowała jako prelegentka na scenie między innymi podczas eventów takich jak “Życie Bez Ograniczeń”, “Women Power – Moc Kobiety” i Business Power.

To kobieta inspirująca do życia po swojemu, na własnych zasadach i według własnych reguł. Kreatorka swojej “bajki”. “Matka polka”, 4 dzieci. Liderka Ery Nowych Kobiet.

Kobieta ciekawa ludzi, wiedzy, nowych rozwiązań i możliwości. Ma wbudowany kompas na powodzenie. Z optymizmem patrzy na świat. Uwielbia pomagać, uczyć się i dzielić się zdobytą wiedzą.

Wspiera kobiety jako trener mentalny. Aktywuje je do pozytywnego myślenia, do zmian, do zobaczenia tej samej sytuacji w całkiem innym świetle. Buduje pewność siebie i wzmacnia wiarę w siebie, motywuje do działania. Daje odwagę i nieograniczoną moc możliwości. Odkrywa potencjał w każdym człowieku.

Kocha dzielić się tym, co dobre. Pomaga pokonywać trudności i wyzwania życiowe. Z pasją inwestuje i uczestniczy w szkoleniach, miksując je tak, aby się rozwijać i jeszcze skuteczniej pomagać.

Uważa, że inwestycje w siebie to najlepsze inwestycje. Fascynuje ją fizyka kwantowa i prawo założenia, do tego stopnia, że jak sobie już coś założy, to z pewnością to osiągnie. Marzycielka twardo stąpająca po ziemi. Wielbicielka podróżowania, dobrego jedzenia i celebrowania życia. Urodzony epikurejczyk.

To charyzmatyczna, inspirująca i motywująca kobieta do zmian oraz działania. Wręcz urodzona Liderka.

Jej życiowa dewiza brzmi: “Masz to, na co się odważysz i to, na co się godzisz”.

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/