fbpx

Jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym?

Tempo życia zdaje się nieustannie przyspieszać, utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym staje się wyzwaniem coraz trudniejszym do pokonania. Wprowadzenie technologii mobilnych i elastycznych form zatrudnienia sprawiają, że granice między sferą zawodową a osobistą stają się coraz bardziej rozmyte. Wraz z postępem cywilizacyjnym rośnie także presja społeczna i oczekiwania zawodowe, które często prowadzą do nadmiernego poświęcania czasu pracy kosztem czasu dla siebie i swoich bliskich.

W obliczu tego wyzwania staje pytanie: jak efektywnie zarządzać swoim czasem i energią, aby osiągnąć harmonię między obowiązkami zawodowymi a prywatnymi aspiracjami? Artykuł ten skupi się na poszukiwaniu praktycznych strategii i zdrowych nawyków, które pomogą utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dla wielu osób jest to nie tylko kwestia efektywności zawodowej, ale także klucz do osiągnięcia satysfakcji z życia oraz pełni jego potencjału. Przeanalizujemy różne aspekty tego wyzwania, wskazując na korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla jej otoczenia, wynikające z dbałości o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Zarządzanie sobą w czasie

Żeby zdążyć „wyrobić” się w dobie, która ma tylko 24h, i zachować dobre zdrowie i samopoczucie trzeba nauczyć się zarządzania sobą w czasie, gdyż balans pomiędzy życiem prywatnym a pracą zawodową jest niezbędnym elementem do zachowania zdrowia fizycznego, psychicznego i ogólnie naszego dobrostanu.

Badania przeprowadzone przez Instytut Gallup wykazały, że ponad 60 proc. ludzi pracujących zawodowo czuje, że nie udaje im się znaleźć równowagi między pracą a życiem osobistym. 

Czujemy się wypaleni i przytłoczeni albo wręcz przeładowani pracą oraz obowiązkami życiowymi. Z kolei naukowcy z University College London zebrali dane na temat związku między godzinami pracy a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych czy udaru mózgu, które to wykazały, że praca ponad 40h tygodniowo już może powodować początki chorób kardiologicznych, dlatego, że nadmierna praca niejako zmusza nas do prowadzenia niezdrowego trybu życia. 

Pracując po godzinach nie mam już czasu na ruch, krótki spacer, czy regularne posiłki. Jak dobrze wiemy nadmierna praca i niewystarczająca ilość czasu i snu na regenerację prowadzą do wypalenia zawodowego. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wypalenie zawodowe jest oficjalnie uznane za zjawisko związane ze zdrowiem psychicznym człowieka. Jak się okazuje wypalenie zawodowe nie tylko wpływa na produktywność, ale także na relacje osobiste i zdrowie fizyczne. 

Zarządzanie sobą w czasie jest kluczowym elementem zdrowego funkcjonowania zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Istnieje kilka powodów, dla których skuteczne zarządzanie czasem jest tak ważne:

  1. Efektywność zawodowa. Optymalne wykorzystanie czasu pozwala na zwiększenie efektywności w pracy. Planowanie zadań, ustalanie priorytetów i skoncentrowane działanie pozwalają osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie.
  2. Zdrowie psychiczne. Nieprawidłowe zarządzanie czasem może prowadzić do nadmiernego stresu, frustracji i wyczerpania psychicznego. Odpowiednie planowanie i kontrola nad czasem pozwalają unikać przeciążenia, utrzymując równowagę psychiczną.
  3. Równowaga między pracą a życiem prywatnym. Skuteczne zarządzanie czasem pozwala na znalezienie równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym. Dbałość o odpowiednie proporcje czasowe pozwala cieszyć się pełnią życia, zamiast być ciągle pochłoniętym pracą.
  4. Rozwój osobisty. Planowanie czasu umożliwia lepsze wykorzystanie okazji do nauki, rozwijania umiejętności i realizacji osobistych celów. Osoby, które skutecznie zarządzają czasem, często osiągają większy sukces w realizacji swoich ambicji.
  5. Zwiększenie produktywności. Skupienie się na najważniejszych zadaniach i eliminowanie rozpraszaczy pozwala na zwiększenie produktywności. Efektywne zarządzanie czasem oznacza, że więcej pracy można zrealizować w krótszym czasie.
  6. Lepsza jakość życia. Dbanie o równowagę między różnymi obszarami życia, odpowiednie planowanie czasu wolnego i dbałość o relacje społeczne przyczyniają się do poprawy ogólnej jakości życia.

W skrócie, zarządzanie sobą w czasie jest ważne nie tylko dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, ale także dla utrzymania zdrowego stylu życia, harmonii psychicznej i spełniania osobistych aspiracji. To umiejętność, która przynosi korzyści zarówno jednostce, jak i jej otoczeniu.

Jak zatem zadbać o work-life balance?

Work-life balance to – równowaga między pracą a życiem prywatnym, to koncepcja skupiająca się na harmonijnym łączeniu obowiązków zawodowych i życia osobistego. Termin ten odnosi się do zdolności efektywnego zarządzania czasem i energią, aby osiągnąć satysfakcję zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym, nie pozostawiając jednego z tych obszarów na drugim planie.

Osoba z dobrze utrzymaną work-life balance potrafi skoncentrować się na wykonywaniu obowiązków zawodowych, jednocześnie znajdując czas na relaks, rozwijanie zainteresowań, dbanie o zdrowie oraz spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Równowaga ta przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia, redukcji stresu oraz zwiększenia efektywności w pracy.

Co musisz zrobić, aby wprowadzić work-life balance?

1.Planowanie

Jest kluczowym elementem zarządzania czasem pracy. Skuteczne planowanie dnia, spotkań i sposobu wykonania zadań buduje możliwość realizacji przyjętego harmonogramu. Planując dzień w pracy, warto uwzględnić koniecznie czas na przerwę śniadaniową a planując dzień wolny czy po pracy, warto uwzględnić
w kalendarzu zadania prywatne, spotkania rodzinne czy treningi sportowe zachowując przy tym bufor czasowy na ewentualne problemy komunikacyjne czy „korki”. 

Przy planowaniu czasu, jeśli chcesz skorzystaj z najnowszej technologii, która w tym przypadku działa jak Twój sojusznik. W dzisiejszym świecie technologia może być potężnym narzędziem w zarządzaniu czasem. Aplikacje takie jak np.: Kalendarz i Lista zadań Google pomagają monitorować wykorzystanie czasu i zarządzać zadaniami, dzięki czemu lepiej zorganizujesz swój dzień i zaplanujesz pracę na cały tydzień.

2.Delegowanie zadań 

Delegowanie zadań jest często przeze mnie jako managera średniego szczebla praktykowane, choć także uczę moich pracowników, że mogą również je realizować w ramach swoich projektów i obowiązków służbowych. Według mnie delegowanie pozwala na zwiększenie efektywności pracy i umożliwia pracownikom prowadzić zadania zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Dzięki temu mogą oni skupić  się na zadaniach, które są dla nich ważniejsze. Poza tym osobiście jestem zwolenniczką pracowania na ludzkich talentach, także nie mam problemu, z tym, aby pracownicy wpierali się w realizacji swoich projektów. 

3. Określenie celów i ustalanie priorytetów

Określanie celów jest to moje jedno z najbardziej ulubionych narzędzi, gdyż według mnie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego. Pomaga mi, mojej rodzinie i moim współpracownikom skupić się na konkretnych zadaniach, dzięki czemu umożliwia mi to łatwiejsze zarządzanie czasem pracy. 

Określone cele, żeby były zrealizowane powinny być wyznaczane wg. metody SMART (sprecyzowane, realistyczne, mierzalne, atrakcyjne, realne i powinny uwzględniać indywidualne potrzeby i preferencje pracowników określone w czasie) co za tym idzie powinny być dostosowane do tempa pracy i możliwości danej osoby.

Ustalanie priorytetów z kolei, to ocena każdego z zadań pod kątem wagi, które według mnie jest warunkiem koniecznym, aby zostać dobrym menedżerem własnego czasu i zachować życiowy work life balance.

Istnieje wiele sposobów ustalania priorytetów tego, co musimy osiągnąć. Najprostszym i najbardziej intuicyjnym z nich jest sposób, gdzie  zadania możemy ustawić według terminów ich realizacji lub też zdecydować się na ukończenie
w pierwszej kolejności szybkich, prostych elementów, a następnie dłuższych, bardziej angażujących korzystając z techniki np. POMODORO.

Zastanów się również, o jakiej porze dnia osiągasz swój szczyt produktywności i staraj się najbardziej wymagające czynności wykonywać właśnie wtedy, gdyż
z własnego doświadczenia wiem, że pomaga mi to być bardziej produktywną w pracy i następnie bardziej zrelaksowaną w czasie wolnym. 

4. Stawianie granic

Jednakże według mnie kluczowym krokiem w osiągnięciu równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym jest postawienie jasnych granic przede wszystkim w kontekście zawodowym, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się asertywności i kulturalnego odmawiania, w szczególności, gdy czujemy się „przeciążeni” obowiązkami. Odmawianie i mówienie „NIE” bez poczucia winy pozwala nam na utrzymanie kontroli nad naszym czasem i priorytetami.  Dodatkowym argumentem za byciem asertywnym jest fakt, że eksperci podkreślają, że ustalenie konkretnych godzin pracy i przestrzeganie ich może znacząco pomóc nam w odzyskaniu kontroli nad życiem osobistym. Wolny po pracy czas wykorzystajmy zatem na relaks (joga, medytacja, spacer z psem, czytanie, dobry film, pisanie dziennika wdzięczności czy trening uważności) oraz przede wszystkim zdystansowanie się  od spraw służbowych.

5. Czas dla siebie i zarządzanie stresem

Z własnego doświadczenia wiem, że dobrze jest też otwarcie i konstruktywnie mówić o swoich potrzebach, odczuciach i emocjach w miejscu pracy, w którym spędzamy większą część dnia. Dobre zarządzanie czasem, to dobre samopoczucie psychiczne. Radzenie sobie ze stresem może pomóc zachować nam motywację i osiągać dobre wyniki, dlatego  ja od razu reaguję na konflikty i niestosowne zachowania współpracowników, które mogą wpływać na mnie
i innych pracowników stresująco.

Dobrym sposobem na odpoczynek od pracy jest także czas spędzony w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych czy samemu ze sobą o ile masz taką potrzebę. Szukając harmonii w życiu, warto rozważyć także zaangażowanie się w działania społeczne, gdyż znalezienie czasu na działalność charytatywną czy pomoc innym może Ci przynieść nie tylko satysfakcję osobistą, ale i poczucie celu oraz  korzystnie wpłynąć na relacje z otoczeniem.

Pamiętaj także…

…aby na bieżąco rozwiązywać problemy, nie żywić urazy i regularnie korzystać z urlopu. Ogranicz czas przed ekranem smartfona, laptopa czy tabletu. Inwestuj w naukę i samorozwój. Ćwicz nie tylko mięśnie, ale i mózg. Poświęć czas na kursy, warsztaty, szkolenia nie tylko w miejscu pracy, ale i poza nią oraz inne aktywności. Pomoże Ci to w doskonaleniu różnych umiejętności i poprawie efektywności, a także zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy, gdyż wyższe kwalifikacje umożliwią Ci zmianę pracy na taką, która będzie wspierającym miejscem, respektującym Twój czas na odpoczynek i dbającym o wellbeing pracowników. 

Znalezienie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym w obecnym świecie jak wiemy nie jest łatwe, ale jest możliwe. Kluczem do tego jest świadome podejście do zarządzania sobą w czasie, ustanawianie zdrowych granic i regularne dbanie o swoje potrzeby. 

Monika Jaszczura-Synowiec

Ekspertka ds. rozwoju biznesu i mentoringu dla kobiet liderek

Dyplomowana specjalistka z dziedziny biznesu. Coach, specjalistka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, promuje wartościowe podejście do przedsiębiorczości.  Ekspertka w rozwoju kompetencji liderskich i przywódczych. Pasjonatka wspierania kobiet w biznesie i rozwoju zespołów. 

Pomagam w rozwijaniu potencjału zawodowego kobiet, poprzez dostarczanie indywidualnych sesji mentoringowych oraz specjalistycznych programów rozwojowych. Moje podejście opiera się na wspieraniu zdobywania umiejętności liderskich, doskonaleniu strategii biznesowych, oraz budowaniu pewności siebie w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi i tytułowi MBA, służy wsparciem, inspiracją i praktyczną wiedzą, aby pomóc kobietom odnosić sukcesy na drodze do liderstwa i rozwoju biznesowego.

WWW: www.atmapower.pl

LinkedIn: www.linkedin.com/in/monikajaszczurasynowiec

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/