fbpx

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Zastanawiasz się czasem co w sytuacji,  jeżeli ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania działań na rzecz własnej firmy?  Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to jakie świadczenia przysługują przedsiębiorcy?

Wypadek przy pracy

Rozważania zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, jasno określa definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z nim wypadek przy pracy, to zdarzenie:

  • nagłe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodujące uraz lub śmierć,
  • które nastąpiło w związku z pracą.

Jeżeli zdarzenie, któremu uległ przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spełnia cztery przesłanki powyższej definicji, można rozpatrywać je w kontekście wypadku przy pracy.

Przedsiębiorca, który uległ wypadkowi przy pracy, odprowadzający obowiązkowe składki: emerytalną, rentową oraz wypadkową, do ZUS, może liczyć na postepowanie powypadkowe, oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Przyznanie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie wymaga okresu wyczekiwania, zatem przysługuje niezależnie od czasu,  w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Postępowanie powypadkowe

W przypadku wypadku przy pracy osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypadek taki należy zgłosić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu 
na siedzibę prowadzenia działalności, gdzie zostanie sporządzona karta wypadku.

Procedura zgłaszania wypadku przy pracy

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadza obowiązkowe składki do ZUS, powinien niezwłocznie po tym, kiedy sam uległ wypadkowi przy pracy, zgłosić taki wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej 
ze względu na siedzibę prowadzenia działalności. Jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na jego stan zdrowia, zgłoszenia należy dokonać, gdy ten stan ulegnie poprawie i będzie na to pozwalał. Zawiadomienie o wypadku przedsiębiorca może złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w siedzibie ZUS,
  • przesłać pocztą,
  • złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na stronie www.zus.pl.

Przedsiębiorca, który podlegał i opłacał dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Po zakończeniu leczenia przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie odszkodowania, a do wniosku dołącza:

  • wypełnione przez lekarza na formularzu OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • kartę wypadku,
  • dokumentację medyczną (nieobowiązkowo).

Następnie ZUS wyznacza termin badania przez lekarza orzecznika, w czasie którego zostaje określony procent uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany.

Podsumowanie

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, opłacająca obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, która doznała nagłego urazu spowodowanego przyczyną zewnętrzną podczas wykonywania czynności na rzecz swojej firmy, ma prawo do postepowania powypadkowego. Postępowanie takie przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po uznaniu zdarzenia  za wypadek przy pracy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Marta Biegańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w przemyśle i usługach- inżynieria materiałowa”. Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń. Czynny pracownik Służby BHP. Właścicielka marki BHP Marta Biegańska. Członkini zarządu Borkiewicz&Biegańska Sp. z o.o. Członkini Klubu Liderek Biznesu. Pasjonatka prawa pracy i BHP. Prywatnie szczęśliwa mama i żona.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009481358825

Instagram: https://www.instagram.com/bhp.marta/

WWW: https://bhp-marta-bieganska.pl

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Jeden komentarz do “Wypadek przy pracy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/