fbpx

Jakie dokumenty BHP podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy, to instytucja czuwająca nad prawidłową realizacją przepisów prawa pracy w organizacjach. Czyni to głównie poprzez działania prewencyjne i kontrolne. Wiadomo, że na rok 2023 zapowiedziano 60 tysięcy kontroli, które już są realizowane. Każdy przedsiębiorca zatrudniający choćby jednego pracownika, może zostać poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Inspektor PIP może również zawitać do przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobowo firmę albo do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, ale współpracującego z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Wniosek z tego jest taki, że jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz na podstawie umowy o pracę, czy współpracujesz w ramach umowy cywilnoprawnej, weryfikacja realizacji przepisów BHP może odbyć się w Twojej firmie.

Jakie obszary związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są najczęściej sprawdzane?

Kontroler sprawdza czy pracownik jest objęty profilaktyczną opieką zdrowotną oraz czy jest szkolony w zakresie BHP w terminach zgodnych z rozporządzeniem regulującym te kwestie. Poprosi o skierowania na badania profilaktycznej opieki lekarskiej i orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz o karty szkoleń wstępnych i dokumentacje szkoleń okresowych BHP pracowników. Dokumentacja ta winna znajdować się w aktach osobowych pracownika, którego dotyczy. Może również zażądać wglądu w umowę współpracy z ośrodkiem medycyny pracy dotyczącą realizacji profilaktycznych badań pracowników.

Ocenie zostanie poddana organizacja i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę względem pracownika. Mogą zostać sprawdzone między innymi pomiary środowiska pracy takie jak natężenia hałasu, natężenia oświetlenie i inne w zależności od branży. Dokumentacja związana z analizą i oceną ryzyka zawodowego na zajmowanych stanowiskach pracy oraz fakt zapoznania z nią pracowników. Sprawdzona może zostać polityka przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Kontroli podlega też fakt zapewnienia pracownikom pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy czy zapewnienie odpowiednio wyposażonej zakładowej apteczki.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić różnego rodzaju rejestry BHP   

                                              
Obowiązkowo musi posiadać rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
Jeżeli któryś z pracowników uległ wypadkowi przy pracy, inspektor PIP będzie również miał wgląd w dokumentację powypadkową wraz z protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wspomniane dokumenty przechowuje się przez okres 10 lat i tyle wstecz może objąć jej przegląd.

W zależności od specyfiki wizytowanej branży, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może weryfikować jeszcze inne dokumenty, takie jak instrukcje BHP, procedury, karty charakterystyki i wiele innych. Wszelkie wnioski i nakazy pokontrolne zawiera w protokole z kontroli, który przekazywany jest pracodawcy. Inspektor jest władny między innymi nakazać usunąć uchybienia, a jeżeli uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia dla osób może wstrzymać prace lub działalność firmy. Ma również prawo w przypadku stwierdzenia łamania przepisów BHP do nałożenia kary grzywny w wysokości od 1000zł do 30.000zł.

Warto pamiętać, że wspomniana kontrola nie musi być zapowiedziana

Może mieć ona charakter doraźny czy rutynowy. Może też być następstwem złożonej przez pracownika skargi. Bez względu na jej rodzaj i przyczynę warto mieć w swojej firmie uporządkowane kwestie dotyczące BHP. Wpłynie to pozytywnie zarówno na zdrowie i życie pracowników oraz pozwoli zmniejszyć koszty związane z absencja chorobową, czy wypadkami w pracy. Dodatkowo zaoszczędzi przedsiębiorcy wiele stresu w czasie kontroli.

Marta Bagińska

Marta Biegańska

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w przemyśle i usługach- inżynieria materiałowa”. Specjalista ds. BHP i Prawa Pracy. Czynny pracownik Służby BHP. Właścicielka marki BHP Marta Biegańska. Członkini OSPSBHP. Pasjonatka prawa pracy i BHP. Prywatnie szczęśliwa mama i żona.

Instagram: https://www.instagram.com/bhp.marta/

WWW: https://bhp-marta-bieganska.pl

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Jeden komentarz do “Jakie dokumenty BHP podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/